نویسه های یک پسرایرانی:))

مینویسم تاخالی شوم،گرسودی نداردجزتلف کردن وقت:(

نویسه های یک پسرایرانی:))

مینویسم تاخالی شوم،گرسودی نداردجزتلف کردن وقت:(

نویسه های یک پسرایرانی:))

ان شاالله
اربعین حسینی
کربلاوسط راه بین بین الحرمین باشم:))

برترین موضوعات وب
طبقه بندی موضوعی
سلاامم:)
عیدغدیرآمد،خنده برلب هاآمد
شادوسرگشته گشتیم،مولای بعدازمحمد(ص)راشناخته ایم
پیامبربزرگ، محمد(ص)بالبخندفرمود((هرکس من مولای اویم،علی نیزمولای اوست))
پس مولای بزرگ مابعدازپیامبر(ص)کسی نیست جزامام علی(ع)
امروزشادباشیدوبخندیدوبخندانید...
امروزلباس نوبپوشید
امروزبه مهمونی بروید
امروزشیرینی به دیکران تعارف کنید
ویاحتی تعارف یک خرماهم امروزخیلی ثواب دارد
دوست بلاگری ای که امروزعروسیشه،عروسیش مباارک باشه:)
مخمض کلاام،عیدتون راعاشقانه بگذرونید...
اهنگ زیر،برای نشاندن لبخندی بسیارزیبابرلبان شما:

۱۸ نظر ۵ ۰ ۱۸ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۲۲
علی آقا:)

سلاامم:)

الان فصل گردوچینی،کشاورزهایی است که درخت گردوکاشتندومحصلشوازاون درخت میکنندواستفاده میکنند

کلاً،آیاکشاورزحق داردگردوراازشاخه های بدنه گردوجداکند؟
آیااین جداکردن گردوهابرای کشاورزمیتواند،شاداب انگیزباشد؟
آیاخودشمابادیدن این پست بی مزه وبی شعورانه والکی تاحالاتجربه کندن گردوراداشته اید........

نظرهاروبستم

اونهاکه تجربشوداشتندلایک کنند

اوناکه نداشتنددیس لایک کنند

باتشکر

همین نویسنده این متن

۴ ۴ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۲۵
علی آقا:)

من به خودم میگم،دیکران درکش کنند:

من وقتی پست میزارم،اون بلاگری هایی که تووبشون نظرگذاشتم

یامیزارم،نظرمیزارند...

ودرغیراین صورت،خبرازنظرگذاشتن،زیرمطلبم جزچندنفرانسان بلاگری

نیست

یعنی یه ربات بالفعلند،اون دوستان بلاگری که نظرمیزارم تووبشون تووبم

نظرمیدند

وبرعکس،اون هاپست میزارند،وقتی اونهابرام نظرگذاشته باشند،زیرپست

هاشون نظرمیزارم

من هم یک ربات بالفعلم


من ربات بلاگریم نه انسان بلاگری


*ربات بودن مثل باچوب حرف زدن است...
۱۶ نظر ۰ ۱ ۱۵ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۲۴
علی آقا:)

برنامه ای باموضوع یه لبخندساده روی لبتون اوردن

یه گریه به چشمهاتون کاشتن

بازتاب موضوعات جامعه

وشمامردم

است

صبح هاازشنبه تاپنج شنبه ساعت۸تا۹:۳۰صبح،شبکه سه سیما

کلاً،میخوام بدونم کدومتون بیننده این برنامه

هستید_:)

۹ نظر ۳ ۰ ۱۵ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۳۶
علی آقا:)

سلام

بلاگریهای عزیز،مابه یک اه ودم وابسته ایم....

پس چراشادنباشیم؟

چرامحبت نکنیم؟

چراکمک به دیگران نکنیم؟

چرامحبت خودرادردل دیگران نکاریم..؟..

لطفاً،جای شرهم دیگرراخواستن،کمی

خیرهمدیگروبخوایم...*حسود،هرگزنیاسود...

۱۱ نظر ۲ ۰ ۱۳ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۱۳
علی آقا:)

سلام،بچه مسلمون هاتاحالاچندبارتوفیق شده قران بخوانید؟

تاحالاااچندبارتوفیق قرائت کل قرآن راداشتید؟

ازقرآن چقدربرای پیش بردزندگیتان بهره برده اید؟

وهرخاطره ای که ازقرآن خوندن دارید،درزیرنظرات این

پست قیدکنید.

۵ نظر ۵ ۰ ۱۳ شهریور ۹۶ ، ۰۵:۲۳
علی آقا:)

سلام وعرض تسلیت خدمت هموطنان عزیزم،درگذشت

۷دانش آموزهرمزگانی وسرپرست وکمک راننده رادرسانحه

واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی که راهی

شیرازبودندراتسلیت میگویم....

ازخداوندبرای این۹عزیزایرانی طلب بخشش ومغفرت رادارم

برای شادی روحشان صلوات قریحی بفرستید‌...**زمان وقوع حادثه۱۰شهریور۹۶،ساعت۴صبح میباشد.....

۱۲ نظر ۳ ۰ ۱۱ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۳۸
علی آقا:)

سلام:)

باعرض سلام وخیرمقدم به حضارمحترم وبلاگم...

اقارضا،دوست گل بلاگریم

یه چالش راه انداخته

که اگه یه وقتی،خدابهتون روکردووکرمشوبدجور

بهتون دادو۱۰۰میلیارددلار،معادل۳۸۰،۰۰۰میلیاردتومن

نصیبتون شد،باهاش چیکارمیکنید:)

من بااون۳۸۰۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰تومان،اینکارارومیکردم:

با۸۰هزارمیلیارداز۳۸۰هزارمیلیاردم میرفتم دنبال سفروگشت وگذار

وخریدخانه وازدواج ووسایل خانه وامثالشون:)

وبااون۳۰۰هزارمیلیاردتومن بقیش،۱شرکت فوق العاده

ساخت خودروو۱۵،۰۰۰میلیاردنمایندگیشوتوکل

جهان میزدم:))
شماهم شرکت کنید،بدنیستا.....

لینک چالش

۱۸ نظر ۳ ۰ ۰۸ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۰۷
علی آقا:)

سلاامم:))

بلاگریها،من قبلنایه رادیوی کوچک داشتم،مثل اون عکس بالایه،خیلی دوسش داشتم

عشقم بود،والاا،باهاش ترانه میشنیدم وبیشتررادیوشهرکردرومیشنیدم،خونمون نزدیک شهرکردبود

باهاش صبح جمعه ها ((جمعه ایرانی))رومیشنیدم وشادمیشدم واونوباخودم میاوردم سرکلااس،وباهم رادیوگوش

میدادیم،کلااًزندگی من ورادیوم یه عشق شیرین بود

رادیوجونم عاشقتممم:)))

هنوزم دارمش...

۱۵ نظر ۵ ۰ ۰۳ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۵۲
علی آقا:)

سلاااممم

»ازتون بخاطرسرنزدن به وبهاتون عذرمیخوام

ان شاالله توعروسیاتون جبران میکنم«

۱-نظرتون درباره دزدچیه

۲-دزدی روکارخوب میدونیدیابد

۳-شماچطوربایک دزدتوروزروشن برخوردمیکنید

۴-میخواهیددولت بادزدهای پول های کلان
که همون حقوق های بی دلیلند

چجوری برخوردکند؟


۱۴ نظر ۴ ۰ ۲۳ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۳۴
علی آقا:)