نویسه های یک پسرایرانی:))

مینویسم تاخالی شوم،گرسودی نداردجزتلف کردن وقت:(

ما آدمها دو سبد با خودمون داریم...
یکی جلومون آویزونه، یکی هم پشتمون.
نکات مثبت و خوبی هامونو میندازیم تو سبد جلویی، عیبهامونو تو سبد پشتی.
وقتی تو مسیر زندگی داریم راه میریم، فقط دو چیزو می‌بینیم:
خوبیهای خودمون و عیبهای نفر جلویی.

"پائولو کوئیلو"

طبقه بندی موضوعی
مطالب مهم

۱۰ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

...

زندگی ست دیگر...

همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،

همه سازهایش کوک نیست ،


باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،

حتی با ناکوک ترین ناکوکش،

....

۲۶ نظر 💓 ۱۶ 💘 ۰ ۲۵ تیر ۹۶ ، ۲۰:۳۸
علی آقا:)

سلاااممم:))

موی‌سفیددرادمای‌بالای۳۰سال

چیزطبیعی‌است:)

امااین‌موی‌سفیددرسربعضی

گل‌پسراوگل‌دخترابچه های۱۲سال

شروع‌به‌رشدمیکنه‌وموهاش جوگندمی

میشند،ایااین‌حقه؟

این‌حقه‌که‌من۲۲ساله،موهام‌سیاه‌‌وسفید

باشند:(


۲۴ نظر 💓 ۱۰ 💘 ۰ ۲۴ تیر ۹۶ ، ۱۷:۳۶
علی آقا:)

بچه ها،میدونیددوغ چه خوشمزست،والااخیلی خوشمزست

دوغ که ازریختن یک لیوان آب درون یک کاسه ماست درست

میشه،هرچی ماست ترشترباش دوغ خوشمزه ترمیشه

دوغ به آدم یک انرژی ای میده،که آدم دلش میخوادیک دیواروتویه روزببره بالاا

دوغ های لری خیلی خوشمزه اند،دوستان لربلاگری دوغی که میخوریدنوش جونتون

دوغ لری بخورید،تاازافسردگی وبی اعتمادبه نفسی خارج شویدوشادوسرزنده شوید،امتحان کردم

که میگما:))

بچه هابراتون دوغ اوردم بخوریدوشادبشید

۲۳ نظر 💓 ۱۲ 💘 ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۱۵:۵۱
علی آقا:)
به‌نام‌خدا
سلااام،صبح‌تمام‌ایرانیان‌‌‌بخیر
امروز،بابررسی‌موضوع«دروغ»مطلب‌میگذارم...
دروغ،عبارتیست‌که تمام‌انسان‌هاازگفتن‌وشنیدنش
بدشون‌میاد،وخدایی‌نکرده‌نبایدازگوششون‌دروغی
شنیده‌شودوازدهنشون‌دروغی‌گفته‌شود
ولی‌دودوست،بهم‌میرسند،اول‌خدمت
هم‌سلام‌عرض‌میکنندوازهم‌میپرسند
۷ نظر 💓 ۳ 💘 ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۰۹:۰۴
علی آقا:)

دزدچه‌فردیست،دزدفردیست که

بدون‌اجازه‌ازمن‌اموالم
راسرقت‌میکندومن‌فقط
به‌پلیس‌شکایت‌میکنم
تاپیداش‌کنندومن‌به‌اموالم‌برسم.

اماحق من ازدرآمدمملکتم،

که روزی چندصدهزارمیلیارد

است ودولتیهابه دروغ میگن پول نیست

چون دزدتومملکت وتودولتی هازیاداست

۱۷ نظر 💓 ۸ 💘 ۰ ۲۲ تیر ۹۶ ، ۰۹:۵۲
علی آقا:)

خانمه عکس بچه هاش رو بالای ۱۰۰ کیلومتر ماشین شوهرش که عشق سرعته نصب کرده!

تا شوهر دیگه دلش نیاد عقربه ها رو از عکس بچه هاش عبور بده...

۱۹ نظر 💓 ۱۳ 💘 ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۸:۳۳
علی آقا:)

سلااااااااااممممم:))

من 13تیرسال1374بدنیااومده والاان 22ساله هستمم،یک پسرایرانی که هنوزبچه ام فقط 22سال سن دارم

سن مهم نیست اون دل اصل ماجراست


ازخانم هاوآقایانی که تولدموتبریک گفتندارشون خیلی ممنونممم

خیلی خوشحالممم کردیدومن نمیدونم وتوش موندم چطوری میتونممم ازتون قدردانی کنمم

من توخوشحالی هاوتولدهاوعروسی هاتون جبران میکنمم ومن اسم اون عزیزانی که تولدمو

بهم تبریک گفتند،اینجاذکرمیکننمم:))

1-ماجده خانم عزیز

2-مریم خانوم عزیز

3-داداش آریوگلم

4-دریاخانم عزیز،که مثل استادمن میمونند

5-علیرضاداداش گلم

۱۶ نظر 💓 ۷ 💘 ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۸
علی آقا:)

سلام،تولدم‌مبااااارررررک


🎇🎇

وتولدافرادی‌که‌امروزبدنیااومدند،مبارک۳۱ نظر 💓 ۱۰ 💘 ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۰۸:۳۳
علی آقا:)

سلااامم،صبح بخیررر

بچه هاکتاب معرفی میکردند،دستشون دردنکنه

من کتاب معرفی نمیکنمم،من دوتافیلم سینمایی معرفی میکنمم

اولین فیلم،یک فیلم طنزعاشقانست به نام

**50کیلوآلبالو**

که آقای(مانی حقیقی)زحمت کارگردانیشوکشیده وبازیگران بسیارخوبی درآن

بازی کرده اندوبه بهترین شکل فیلمشونوبازی کرده اند

۱۴ نظر 💓 ۴ 💘 ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۳
علی آقا:)
سلام
من ازدلم مینویسم،تابردل بنشیند
خواه نشیندیاخواه ننشیند
وقتی که کودک بودم یه 9سال واندی باداداشم،پشتی های داخل خوونه راپشت سرهم بصورت یک ماشین 4درمیچیدیم
وبرای بازی پشت فرمان اون ماشین مینشستیم وخیلی بهمون خوش میگذشت،مثلااًبراش بوق واقعی گذاشتیم
وسوال:خاطره ای جذاب ازکودکیتون که یادتونه،دربخش نظرات این پست بگید:)
پ.ن:عکس پست من وداداشمم نمیباشیم:(
۲۲ نظر 💓 ۱۱ 💘 ۱ ۰۲ تیر ۹۶ ، ۲۲:۲۰
علی آقا:)