نویسه های یک پسرایرانی:))

مینویسم تاخالی شوم،گرسودی نداردجزتلف کردن وقت:(

نویسه های یک پسرایرانی:))

مینویسم تاخالی شوم،گرسودی نداردجزتلف کردن وقت:(

نویسه های یک پسرایرانی:))

ان شاالله
اربعین حسینی
کربلاوسط راه بین بین الحرمین باشم:))

برترین موضوعات وب
طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «کتاب» ثبت شده است

سلام
+ شام غریبان تسلیت باد....
اقا،خانم،،چراوقتی یک دختربی حجاب رادرکوچه میبینیم
جای اینکه بهش توهین کنیم چرا
موهات بیرونه وهرکس موهاش بیرونه
خداباقیچی اهنی داغ درجهنم موهاشو
میچینه و.‌‌‌‌‌..بااین حرف ها،اون میگه چه دین عجیب غریبی دارند، بهش بسیاربالطافت ومهربانی
بگوییم باحجاب زیباترمیشوی
نه باتوهین،
باتوهین،اون دختربرکارش اصرارمیورزدوبه
بی حجابیش ادامه میدهد
***
چرا،پدرومادرها،به بچه هاتون نمیگیدچرامانمازمیخوانیم؟
اصلاچه فایده داره؟
چرا،۱۰دقیقه وقتمونو به پاش تلف میکنیم؟
چرابایدنمازرکوع داشته باشه،یاچرااول سجده نباشه بعدش سلام نباشه وبعدسلام
تشهدنباشه؟
چرا،نمازروبه عربی بخونیم؟
چرامابایدامام علی(ع) رومولامون قبول کنیم،روچه حسابی؟
چراپیامبرمامحمد(ص)،اینقدرمهربان بود؟
چراامام حسین(ع)بااینکه میدونست شهیدمیشه،چرابه کربلابااهل وعیارش
رفت؟
چراامام علی(ع)زن رادرنهج البلاغه شرمعرفی کرده است؟
چراماباید،هرروزبرای ظهوراقاامام زمان(ع)دعاکنیم؟
چرامن درعزای حسین(ع)زنجیربرنم ولی درعزای دیگرامامان(درودخدبرآنهاباد)خیر؟
چرا،من درعزای امامان(درودخدابرآنهاباد)سینه بزنم؟
چرا،بایددرشب شام غریبان شمع،روشن کنیم؟
چراباید،چشم بسته هرحرفی روازهرجایی نظیرشبکه های اجتماعی
وامثالشون قبول کنیم؟
چرا،اول فکرنمیکنیم،بعداعمل کنیم؟
چرابه دخترمان یاخواهرمان یامادرمان نگوییم چراحجاب داشته باشند،
اصلاًچراباحجاب باشند؟
چرا،نامحرم هابهم محرم نیستند؟
چرا،رابطه بانامحرم مشکل دارد؟
چرا،زن ومردبایدباهم ازدواج کنندوصیغه محرمیت بخوانند؟
چرا،داشتن دوست دختر،برای پسروبالعکس،دردین اسلام نهی شده است؟
وهزاران چراهای دیگر؟؟؟؟؟
خوب اگه جوابشونونمیدونید،اطلاعاتتون رادربارش زیادکنید؟
+هدف من شایعه پراکنی نیست،بلکه
تشویق مردم به افزایش اطلاعاتشون
درباره دین اسلام ومذهب شیعه است...
«پاسخ سوالات ذکرشده،درپست بعدی ذکرمیشود»
۱۴ نظر ۹ ۰ ۰۹ مهر ۹۶ ، ۲۲:۴۰
علی آقا:)
بلاگری های عزیز،شماچه کتابهایی روخونده اید،اون هارابهم معرفی کنید؟
۲۴ نظر ۲ ۰ ۲۷ شهریور ۹۶ ، ۲۰:۵۲
علی آقا:)