نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری

نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری,,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق در پایان نامه,پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال معماری,
نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه,
یک نمونه پیشینه تحقیق,
چند نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه نوشتن پیشینه تحقیق,
نمونه جدول پیشینه تحقیق,
نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه ای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه ی تحقیق,
نمونه ای برای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,
نمونه ای از پیشینه تحقیق,
نمونه هایی از پیشینه تحقیق,
نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه ای از یک پیشینه تحقیق,
یک نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق پروپوزال,
نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه نوشته شده پیشینه تحقیق,
نمونه های پیشینه تحقیق,
نمونه ی پیشینه ی تحقیق,
نمونه پیشینه پژوهش,
نمونه ای از پیشینه پژوهش,
نمونه ای از یک پیشینه پژوهش,
فصل دوم پایان نامه

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی

مبانی نظری

پیشینه تحقیق

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

پیشینه پژوهش

نماز

نقش نماز در شخصیت جوانان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری مزیت نسبی و آمایش سرزمین

پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی و توسعه بانکداری الکترونیک
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 208 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 99
مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی و توسعه بانکداری الکترونیک

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه: 10

2-1- بخش اول: تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان. 10

2-1-1- تاریخچه روابط عمومی در جهان. 10

2-1-1-1- روابط عمومی در آغاز قرن بیستم. 11

2-1-1-2- جنگ جهانی اول(1918- 1914) 13

2-1-1-3- در فاصله بین دو جنگ جهانی. 14

2-1-1-4- جنگ جهانی دوم ( 1945- 1939 ) 14

2-1-2- تاریخچه روابط عمومی در ایران. 15

2-1-2-1- روابط عمومی از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ ایران و عراق (1979 – 1988.م ) 17

2-1-2-2- روابط عمومی پس از جنگ ایران و عراق. 17

2-1-2-3 موقعیت روابط عمومی در ایران کنونی. 18

2-1-3- انقلاب ارتباطات، ظهور جوامع اطلاعاتی و تحول روابط عمومی. 19

2-1-3-1- جهانی شدن و تحول روابط عمومی در اقتصاد جدید. 19

2-2- بخش دوم: تعریف مفاهیم پژوهش... 21

2-2-1- تعاریف روابط عمومی: 21

2-2-2- ویژگیهای روابط عمومی: 24

2-2-3- نقشها و وظایف روابط عمومی. 25

2-2-3-1- وظایف درون سازمانی. 25

2-2-3-2- وظایف برون سازمانی. 26

2-2-4- انواع روابط عمومی: 27

2-2-5- نقش ها و وظایف کارشناسان روابط عمومی. 28

جدول2-1 : نقش کارگزاران روابط عمومی در سازمان و ارتباط آن با الگوهای 4 گانه. 29

2-2-6- موانع و مشکلات ساختاری روابط عمومی در ایران از دید کارشناسان و استادان ارتباطات.. 31

2-2-7- روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی. 33

2-2-8- روابط عمومی الکترونیک.. 35

2-2-8-1 روابط عمومی آنلاین. 36

2-2-8-2- روابط عمومی سایبر. 36

2-2-8-3- روابط عمومی اینترنتی. 37

2-2-8-4- روابط عمومی مجازی.. 37

2-2-9- فرآیندهای کلیدی روابط عمومی. 39

جدول2-2 : فرایندهای کلیدی روابط عمومی. 39

2-2-9-1- تحقیق در روابط عمومی. 39

جدول 2- 3 : تحقیق و چهارمدل روابط عمومی گرونیک.. 41

2-2-9-2- برنامه ریزی.. 41

2-2-9-2-1- وسعت وظایف روابط عمومی. 42

2-2-9-2-2- روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها: 42

2-2-9-2-3- روابط عمومی و تبلیغات: 43

جدول 2- 5. مزایا و معایب وسایل تبلیغاتی. 45

2-2-9-3- تامین منابع. 47

2-2-9-3-1- اندازه و تعداد کارکنان روابط عمومی. 47

2-2-9-4- اجرا 49

2-2-9-5- ارزیابی. 49

جدول 2- 6 . ضرورت ارزیابی در تحقیقات روابط عمومی بر اساس مطالعات IPRA.. 50

2-2-9-5-1- ارزیابی قبل از اجرا 50

2-2-9-5-2- ارزیابی بعد از اجرا 50

2-2-9-5-3- موانع و متدهای ارزیابی روابط عمومی. 51

2-2-10- روابط عمومی و سازمان ها 51

2-2-10-1- جایگاه روابط عمومی در میان سازمان ها 51

2-2-10-2- تئوری سیستمها، انواع سازمانها و عملکرد روابط عمومی آنها 52

2-2-10-2-1- تفاوت نظام ها: 54

2-2-10-2-2- نقش روابط عمومی سازمان در تناسب تئوری سیستم ها 55

2-2-10-3- نقش روابط عمومی در قالب تئوری سیستم ها 57

2-2-10-4- روابط عمومی و مدیریت دانایی. 57

2-2-10-4-1- یادگیری سازمانی، اصول سازمان یادگیرنده 58

2-2-11- روابط عمومی و مدیریت استراتژیک.. 59

2-2-12- مدیریت ارتباط با مشتری.. 61

2-2-12-1- راهبرد مشتری محوری و رضایت مشتری.. 62

2-2-12-1-1- سنجش رضایت مشتری، مدل فریمن یا ذی نفعان. 63

جدول 2-7: ذی نفعان مطرح برای سازمان ها 63

2-2-13- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی در سازمان. 64

2-2-13-1- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی. 64

2-2-13-2- مفهوم سهامدار، روابط سهامداران و عملکرد روابط عمومی: 66

روابط عمومی مالی. 66

جدول 2-8 مدل سه مرحله ای روابط عمومی سازمانی. 68

2-2-13-3- استراتژی روابط عمومی در سازمان. 68

2-2-13-4- موسسات اقتصادی و روند آتی روابط عمومی. 69

2-2-14- روابط عمومی و نظام بانکداری.. 69

2-2-15- بانکداری الکترونیکی. 70

2-2-15-1- تعریف بانکداری الکترونیک: 72

2-2-15-2- خدمات بانکداری الکترونیک: 74

2-2-15-3- اجزای بانکداری الکترونیک در ایران: 74

2-2-15-4- کانالهای ارائه خدمات الکترونیکی: 75

2-2-15-4-1- بانکداری خانگی: 75

2-2-15-4-2- بانکداری مبتنی بر صفحات وب: 76

2-2-15-4-3- بانکداری مبتنی بر ماشین های خودپرداز: 76

2-2-15-4-4- بانکداری تلفنی: 76

2-2-15-4-5- خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون: 77

2-2-15-4-6- بانکداری اینترنتی: 77

2-2-15-4-7- بانکداری از طریق موبایل(موبایل بانک): 78

2-2-15-5- انواع بانکداری الکترونیک: 78

2-2-15-6- مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی: 79

2-2-15-6-1- مزایای بانکداری الکترونیکی: 79

2-2-15-6-2- معایب بانکداری الکترونیکی: 80

2-2-15-7- اصول بانکداری الکترونیک.. 81

2-2-15-7-1- مشتری مداری: 81

2-2-15-7-2- ایجاد تنوع درابزارهای خدمات رسانی: 81

2-2-15-8- بانکداری الکترونیک در ایران. 82

2-2-15-9- بررسی میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در ایران. 83

2-2-15-9-1- ده سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار. 83

2-2-15-9-2- ایران و چالشهای نوین صنعت بانکداری الکترونیکی: 84

2-3- بخش سوم: نظریه های تحقیق. 84

2-3-1- رویکردهای نظری.. 84

2-3-1-1- مدلهای چهارگانه گرونیک و هانت.. 84

2-3-1-2- نظریه تعالی سازمانی: 91

2-4- بخش چهارم: پژوهشهای پیشین. 93

2-4-1- تحقیقات داخلی: 94

2-4-2- تحقیقات خارجی: 96

2-5- چهارچوب نظری.. 98

2-5-1- الگوی هانت و گرانیک.. 98

2-5-2- نظریه تعالی. 98

2-6- فرآیند فرموله کردن متغیرها و مفاهیم تحقیق. 99


  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی