دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری,,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق در پایان نامه,پیشینه تحقیق در پروپوزال,پیشینه تحقیق رضایت شغلی,پیشینه تحقیق ایران داک,پیشینه تحقیق مدیریت دانش,پیشینه تحقیق افسردگی,پیشینه تحقیق پرخاشگری,پیشینه تحقیق رضایت زناشویی,پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی,پیشینه تحقیق در پایان نامه چیست,پیشینه پژوهش در پایان نامه,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,پیشینه تحقیق پایان نامه,چگونگی نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه,نحوه نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه,نحوه نگارش پیشینه تحقیق در پایان نامه,پیشینه کار و تحقیق در پایان نامه,روش نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه,پیشینه تحقیق در پروپوزال نویسی,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,پیشینه تحقیق پروپوزال,نوشتن پیشینه تحقیق در پروپوزال,نحوه نوشتن پیشینه تحقیق در پروپوزال,نحوه نگارش پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,پیشینه تحقیق رضایت شغلی معلمان,پیشینه تحقیق در مورد رضایت شغلی,پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی,پیشینه تحقیقات رضایت شغلی,پیشینه ی تحقیق رضایت شغلی,پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی پیشینه تحقیقات افسردگی,پیشینه تحقیق پرخاشگری کودکان,پیشینه تحقیق در مورد پرخاشگری,پیشینه تحقیقات پرخاشگری,پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری,پیشینه تحقیق در پرخاشگری,,نمونه چارچوب نظری پایان نامه,نمونه چارچوب نظری در پایان نامه,نمونه چارچوب نظری تحقیق,نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال,نمونه ای از چارچوب نظری تحقیق,نمونه چارچوب نظری در تحقیق,نمونه چارچوب نظری پژوهش,نمونه چارچوب نظری,نمونه چارچوب نظری پروپوزال,نمونه چارچوب نظری در پروپوزال,نمونه یک چارچوب نظری,نمونه ای از یک چارچوب نظری

کلمات کلیدی

مبانی نظری

پیشینه تحقیق

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

پیشینه پژوهش

نماز

نقش نماز در شخصیت جوانان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری مزیت نسبی و آمایش سرزمین

پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

بایگانی
مبانی نظری و پیشینه زندگی خوابگاهی و هویت فرهنگی دختران
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61
مبانی نظری و پیشینه زندگی خوابگاهی و هویت فرهنگی دختران

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

هویت فرهنگی

هویّت فرهنگی[1]: در اصطلاح مردم ­شناسی، عبارت است از خصوصیّات و ویژگی­‌های فرهنگی و تاریخی یک جامعه مانند هنر موسیقی و ادبیّات، زبان و رسوم و سنت ­های ملّی و دینی، باورها و... که در طول تاریخ نشانگر تمایز آن جامعه با جوامع دیگر است. مثلاَ فرهنگ ایرانی با همه گستردگی دارای خصوصیّات و ویژگی‌­هایی است که آن را مشخص و از فرهنگ­‌های دیگر جدا می­ سازد (طبیبی، 44:1374).

واژة «هویّت فرهنگی» به دو پدیدة معاصر اشاره دارد: از یک سو بر یک برداشت درونی از پیوستگی یا بازشناسی یک فرهنگ یا خرده فرهنگ خاص، و از سوی دیگر بر یک گرایش بیرونی در میان یک فرهنگ خاص به جهت سهمی که آن فرهنگ با دیگر فرهنگ ­ها در آن اشتراک دارد یا آن چه که آن را از فرهنگ­ های دیگر متمایز می­ سازد.

بدین سان نیازها و ارزش ­هایی که در جوامع فرهنگی مختلف در موقعیت ها و محیط ­های گوناگون توسعه یافته ­اند، مشابه نیستند. همچنین فرهنگ­ های گوناگون به طور آشکار «هویّت» متفاوتی دارند. علاوه بر این مانند همة فرایندهای اجتماعی، این فرایند به صورت ناب، عقلانی یا یک رویداد از قبل برنامه ­ریزی شده نیست. بنابراین، فرهنگ باید به مثابه نتیجة خود به خودیِ یک درهم آمیختگی رفتاری گروهی از مردم، یعنی کسانی که رابطه و کنش متقابل با یک­دیگر داشته ­اند، در نظر گرفته شود.

به عبارت دیگر، فرهنگ پدیده ­ای است که به طور کلّی محتوای آن از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت است، زیرا وضعیّت­ های زندگی این جوامع با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین هر فرهنگی بر اساس ساختارِ «منطقی» همان فرهنگ باید تحلیل شود. هر فرهنگی از منطق مربوط به همان فرهنگ پیروی می­ کند. بنابراین در هر فرهنگی، شخص باید بر اساس آنچه که اصطلاحاً نمونه ­های اوّلیّه یا ازلی نامیده، ترجیحاً نسبت به نمونه­ های صوری که غالباً به طور رسمی در یک فرهنگ به صورت آشکار گسترش یافته­ اند، توجّه نشان دهد. به دلیل نفوذ غربی ­ها شخص می تواند در آسیا بیشتر از غرب یک تفاوت آشکار بین آنچه که فرهنگ «نوشتاری» و فرهنگ «غیرنوشتاری» نامیده شده، مشاهده کند (حسینی پاکدهی،88:1384).

اگر فرهنگ را ارزش ­ها و همچنین هنجارهای یک گروه معین که از آن پیروی می­ کنند بدانیم، هویّت فرهنگی، عبارت از همبستگی و یکپارچگی بافت معنوی جامعه است که به واسطه آن، افراد یک حوزه، خود را متعلّق به هم می­ دانند و از نظر دیگران متعلّق به هم شناخته می­ شوند. در این معنا هویّت فرهنگی در سطح فردی میزان همنوایی و پذیرش هنجارهای فرهنگ کلّی جامعه و نهادهای اجتماعی (خانواده، دین، دولت و...) فهم می ­شود. امّا در عین حال می­ تواند به معنای مجموعه ارزش ­ها و الگو های فکّری و رفتاری هر فرد نیز باشد چرا که افراد همواره مطابق الگوهای مصوّب جامعه و فرهنگ مسلّط فکّر و عمل نمی­ کنند.

وجه تمایز فرهنگ و هویّت فرهنگی را می ­توان در این امر دانست که فرهنگ بیشتر با فرایندهای ناخودآگاه در ارتباط است، اما هویّت فرهنگی با نوعی تعلّق در ارتباط است که غالبا خودآگاه است، زیرا بر تمایزهایی نمادین مبتنی است (گیدنز، 36:1373).


[1]. Cultural Identity


  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی