نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری

نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری,,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق در پایان نامه,پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال معماری,
نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه,
یک نمونه پیشینه تحقیق,
چند نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه نوشتن پیشینه تحقیق,
نمونه جدول پیشینه تحقیق,
نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه ای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه ی تحقیق,
نمونه ای برای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,
نمونه ای از پیشینه تحقیق,
نمونه هایی از پیشینه تحقیق,
نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه ای از یک پیشینه تحقیق,
یک نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق پروپوزال,
نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه نوشته شده پیشینه تحقیق,
نمونه های پیشینه تحقیق,
نمونه ی پیشینه ی تحقیق,
نمونه پیشینه پژوهش,
نمونه ای از پیشینه پژوهش,
نمونه ای از یک پیشینه پژوهش,
فصل دوم پایان نامه

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی

مبانی نظری

پیشینه تحقیق

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

پیشینه پژوهش

نماز

نقش نماز در شخصیت جوانان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری مزیت نسبی و آمایش سرزمین

پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 378 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70
مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2ـ1ـ مقدمه...................................................................................................... 14

2ـ2ـ انواع تعهد سازمانی............................................................................................. 17

2ـ2ـ1ـ تعهد نسبت به سازمان.................................................................................................. 18

2ـ2ـ2ـ تعهد نسبت به مشتری.................................................................................................. 18

2ـ2ـ3ـ تعهد نسبت به خود...................................................................................................... 18

2ـ2ـ4ـ تعهد نسبت به مردم..................................................................................................... 19

2ـ2ـ5ـ تعهد نسبت به وظیفه یا تکلیف..................................................................................... 19

2ـ3ـ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی............................................................................................. 20

2ـ3ـ1ـ ویژگی‌های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی..................................................................... 20

2ـ3ـ2ـ خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی............................................................................... 21

2ـ3ـ3ـ تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی....................................................... 21

2ـ3ـ4ـ ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی............................................................................... 22

2ـ4ـ وضعیت نقش و تعهد سازمانی......................................................................................... 23

2ـ5ـ تعریف مسئولیت اجتماعی................................................................................................ 28

2ـ 6ـ اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی................................................................................... 30

2ـ 6ـ1ـ مبانی فلسفی دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی.................................................................. 32

2ـ 6ـ2ـ دیدگاه کلاسیک..................................................................................... 33

2ـ 6ـ3ـ انتقادهای وارده به دیدگاه کلاسیک............................................................................... 33

2ـ 6ـ4ـ دیدگاه مسئولیت‌پذیری................................................................................................ 34

2ـ 6ـ5ـ دیدگاه عمومی‌.................................................................................... 34

2ـ7ـ دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها................................................. 35

2ـ7ـ1ـ تغییر نیازها و توقعات عمومی....................................................................................... 35

2ـ7ـ2ـ التزام اخلاقی.......................................................................................... 35

2ـ7ـ3ـ حفظ منابع محدود....................................................................................................... 36

2ـ7ـ4ـ محیط اجتماعی بهتر..................................................................................................... 36

2ـ7ـ5ـ حفظ منافع بلندمدت.................................................................................................... 36

2ـ7ـ 6ـ ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی................................................................. 37

2ـ7ـ7ـ تعادل بین مسئولیت و قدرت........................................................................................ 37

2ـ7ـ 8 ـ وابستگی متقابل نظام‌اند.............................................................................................. 37

2ـ7ـ9ـ کمک در حل مشکلات اجتماعی................................................................................... 38

2ـ7ـ10ـ بهبود چهره عمومی‌.................................................................................................... 38

2ـ7ـ11ـ جلب منابع ارزشمند سازمان‌ها..................................................................................... 38

2ـ7ـ12ـ پیش‌گیری بهتر از درمان............................................................................................. 39

2ـ 8 ـ دلایل مخالفان مسئولیت اجتماعی................................................................................... 39

2ـ 8 ـ1ـ لزوم کسب حداکثر سود............................................................................................. 39

2ـ 8 ـ2ـ تعدد هدف‌های سازمان.............................................................................................. 39

2ـ 8 ـ3ـ هزینه مشارکت اجتماعی............................................................................................ 40

2ـ 8 ـ4ـ تضعیف تراز پرداخت‌های بین‌المللی........................................................................... 40

2ـ 8 ـ5ـ برخورداری سازمان‌ها از قدرت کافی.......................................................................... 40

2ـ 8 ـ 6ـ فقدان مهارت‌های اجتماعی....................................................................................... 41

2ـ 8 ـ7ـ عدم «حساب پس‌دهی».............................................................................................. 41

2ـ 8 ـ 8 ـ ناتوانی شرکت‌ها در انتخاب گزینه‌های اخلاقی.......................................................... 41

2ـ9ـ استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی.............................................................................. 42

2ـ9ـ1ـ اجابت قانون........................................................................................ 42

2ـ9ـ2ـ پاسخگویی بیش از خواسته قانون................................................................................... 42

2ـ9ـ3ـ مخالفت اجتماعی.................................................................................... 43

2ـ9ـ4ـ التزام اجتماعی................................................................................ 43

2ـ9ـ5ـ پاسخگویی اجتماعی..................................................................................................... 44

2ـ9ـ 6ـ مساعدت اجتماعی...................................................................................................... 44

2ـ10ـ ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان...................................................................................... 44

2ـ11ـ سطوح مسئولیت اجتماعی.............................................................................................. 45

2ـ12ـ مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان................................................................................. 46

2ـ12ـ1ـ مدل مسئولیت اجتماعی دیویس................................................................................... 46

2ـ12ـ2ـ مدل سه‌بعدی مسئولیت اجتماعی کارول....................................................................... 48

2ـ13ـ سیر تکاملی پاسخگویی اجتماعی سازمان......................................................................... 49

2ـ14ـ مرحله خط‌مشی.................................................................................. 50

2ـ15ـ مرحله یادگیری................................................................................ 50

2ـ 16ـ مرحله تعهد سازمانی.................................................................................................... 51

2ـ17ـ مشکلات پذیرش و ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها..................................................... 51

2ـ18ـ روش‌های توجیهی مدیران در عدم انجام مسئولیت اجتماعی.............................................. 52

2ـ18ـ1ـ «این کار واقعاً غیرقانونی و غیراخلاقی نیست».............................................................. 52

2ـ18ـ2ـ «این به نفع من (به نفع سازمان) است»......................................................................... 52

2ـ18ـ3ـ «هیچ‌کس نخواهد فهمید»............................................................................................ 52

2ـ18ـ4ـ «ازآنجایی‌که این کار به سازمان کمک می‌کند، سازمان از غیراخلاقی بودن آن چشم‌پوشی کرده، در عوض از من حمایت می‌کند»............ 53

2ـ18ـ5ـ «همه این کار را انجام می‌دهند»................................................................................... 53

2ـ 19ـ چه کسی از انجام مسئولیت اجتماعی سود می‌برد؟.......................................................... 53

2ـ20ـ مدیریت مسائل اجتماعی................................................................................................ 54

2ـ21ـ به‌سوی مسئولیت اجتماعی بیشتر..................................................................................... 55

2ـ22ـ تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان................................................................. 58

2ـ22ـ1ـ جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط...................................................... 58

2ـ22ـ2ـ ایجاد مدیریت اثربخش............................................................................................... 58

2ـ22ـ3ـ افزایش عظمت، اعتبار و شهرت سازمان و بهبود چهره عمومی سازمان............................ 59

2ـ22ـ4ـ ارائه خدمت مؤثر به مردم............................................................................................ 59

2ـ22ـ5ـ مانع گریبان‌گیرشدن مشکلات جامعه به سازمان............................................................. 60

2ـ22ـ 6ـ ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت....................... 60

2ـ22ـ7ـ مانع وارد شدن خسارات جبران‌ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه............................... 60

2ـ22ـ 8 ـ فراهم‌شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان............................................... 61

2ـ22ـ9ـ موفقیت، ادامه بقا سازمان و توسعه پایدار سازمان.......................................................... 61

2ـ22ـ10ـ مانع از بین رفتن ارزش‌های انسانی و اخلاقی............................................................. 62

2ـ22ـ11ـ برقراری تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان............................................................ 63

2ـ22ـ12ـ بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه................................................................................ 63

2ـ22ـ13ـ نائل‌شدن سازمان به اهداف و منافع بلندمدت.............................................................. 63

2ـ22ـ14ـ کاهش دخالت‌های دولت......................................................................................... 64

2ـ22ـ15ـ باعث هماهنگ‌شدن سازمان‌ها با تغییر نیاز‌ها و توقعات عمومی..................................... 65

2ـ22ـ 16ـ حفظ منابع محدود ................................................................................................. 66

2ـ22ـ17ـ ایجاد شاخص ارزیابی مدیران................................................................................... 66

2ـ23ـ اخلاق و اخلاق کار....................................................................................................... 66

2ـ24ـ مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار...................................................................................... 68

2ـ25ـ خودکنترلی در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی................................................................... 69

2ـ 26ـ پیشینه پژوهشی.............................................................................. 72

2ـ 26ـ1ـ تأثیر مسؤولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی........................................................ 72


  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی