نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری ,نحوه نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه ارشد, چارچوب نظری پیشینه پژوهش

نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری ,نحوه نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه ارشد, چارچوب نظری پیشینه پژوهش

کسب درآمد دانشجویی از فروش جزوه و نمونه سوال  دانلود تحقیق و مقاله     فروشگاه فایل

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری,,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق در پایان نامه,پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال معماری,
نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه,
یک نمونه پیشینه تحقیق,
چند نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه نوشتن پیشینه تحقیق,
نمونه جدول پیشینه تحقیق,
نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه ای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه ی تحقیق,
نمونه ای برای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,
نمونه ای از پیشینه تحقیق,
نمونه هایی از پیشینه تحقیق,
نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه ای از یک پیشینه تحقیق,
یک نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق پروپوزال,
نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه نوشته شده پیشینه تحقیق,
نمونه های پیشینه تحقیق,
نمونه ی پیشینه ی تحقیق,
نمونه پیشینه پژوهش,
نمونه ای از پیشینه پژوهش,
نمونه ای از یک پیشینه پژوهش,
فصل دوم پایان نامه

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی

مبانی نظری

پیشینه تحقیق

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

پیشینه پژوهش

نماز

نقش نماز در شخصیت جوانان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری مزیت نسبی و آمایش سرزمین

پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

۳۰۲ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37
مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه

در این فصل نخست، دیدگاهها و نظریات موجود در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی با تاکید بر اثرگذاری گروههای مرجع بر شکل گیری رفتار اجتماعی مطرح می گردد و پس از بیان اندیشه های برخی از متفکرین این حوزه با نگاهی به ویژگی های دوران جوانی و روندها و چگونگی اثرگذاری گروههای مرجع بر رفتار اجتماعی در دوره جوانی وارد بحث تاثیر گروه مرجع به رفتار مورد مطالعه این پزوهش یعنی سبک پوشش خواهیم شد، سپس به مرور پیشینه تجربی مطالعات انجام شده در ایران و خارج از کشور پرداخته می شود و در نهایت پس از نقد و نتیجه گیری از این تحقیقات و جمع بندی نظریه ها، چارچوب و مدل نظری پژوهش حاضر مطرح خواهد شد.

مبانی نظری

نظریه های مربوط به گروه مرجع را می توان در دو حوزه روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی جستجو و مطالعه نمود. در رویکرد اول می توان به افرادی مانند هیمن[1]، مظفر شریف[2]، نیوکامب[3] و فستینگر[4] و دیگران اشاره کرد. قبل از هیمن جامعه شناسان شهیری مانند مید[5]، کولی[6] و سامنر[7] به رابطه میان گروه و رفتار و نگرشهای فرد پرداخته اند، بعدها مرتن[8] نظریه گروه مرجع را در جامعه شناسی بسط و توسعه داد. بنابراین اگرچه قبل از هیمن مطالعاتی با رویکرد جامعه شناختی در مورد رفتار و الگویابی شده ولی این هیمن بود که با استفاده از رویکرد روانشناسی اجتماعی به مطالعه گروه مرجع می پردازد و این اصطلاح را برای این نوع مطالعات ابداع می کند.


[1] -Hyman

[2] -M.Sherif

[3] -Newcomb

[4] -Leon Festinger

[5] -Herbert Mead

[6] -Charles Horton Cooly

[7] -William Sumner

[8] -Robert. K. Merton


  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری و پیشینه گرایش نوجوانان مددجو به انحرافات اجتماعی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 170 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36
مبانی نظری و پیشینه گرایش نوجوانان مددجو به انحرافات اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه.....................................................................17

2-2- مروری بر تحقیقات پیشین.........................................18

2-2-1- تحقیقات داخلی......................................18

2-2-2- تحقیقات خارجی.............................................23

2-2-3- جمع بندی پیشینه تحقیق...........................................27

3-2- دیدگاه های نظری پژوهش............................................28

1-3-2-رویکرد کارکردگرا.......................................................29

1-1-3-2- نظریة بر چسب زنی بکرولمرت...............................29

2-1-3-2- نظریه های فشار........................................................30

3-1-3-2- آنومی دورکیم.............................................................32

4-1-3-2- آنومی مرتن............................................................33

2-3-2- رویکرد ساختارگرا.......................................................34

3-3-2- دیدگاه کنترل اجتماعی....................................................35

1-3-3-2- نظریه الگوی کنترل اجتماعی هیرشی.......................35

4-3-2- نظریه های فردگرا...................................................36

5-3-2- دیدگاه تضاد.....................................................37

1-5-3-2- نظریه مارکس ..............................................37

6-3-2- نظریه بوم‌شناختی ........................................39

7-3-2- نظریه بی سازمانی اجتماعی ..............................39

8-3-2- دیدگاه نظم گرا پیرامون انحرافات اجتماعی ...........40

9-3-2- نظریه های جامعه گرا......................................40

10-3-2- نظریه جمع گرایی.............................................41

11-3-2- نظریه اعتماد.........................................................41

12-3-2- نظریة انحراف رابرت آگینو، مسنر وروز نفلد.................43

13-3-2- نظریه محرومیت نسبی.....................................43

14-3-2- نظریه معاشرت ادوین ساترلند.............................44

15-3-2- نظریة همنشینی افتراقی ساترلند...........................44

16-3-2- نظریه رضایت از زندگی..................................45

17-3-2- پایگاه اجتماعی- اقتصادی................................45

18-3-2- نظریه های قشربندی اجتماعی..............................46

19-3-2- دیدگاه تضادگرایی...................................................47

4-2- چارچوب نظری پژوهش...........................................48

5-2- فرضیه های پژوهش...................................................49

6-2- مدل نظری پژوهش...............................................50


  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق