نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری ,نحوه نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه ارشد, چارچوب نظری پیشینه پژوهش

نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری ,نحوه نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه ارشد, چارچوب نظری پیشینه پژوهش

کسب درآمد دانشجویی از فروش جزوه و نمونه سوال  دانلود تحقیق و مقاله     فروشگاه فایل

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری,,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق در پایان نامه,پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال معماری,
نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه,
یک نمونه پیشینه تحقیق,
چند نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه نوشتن پیشینه تحقیق,
نمونه جدول پیشینه تحقیق,
نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه ای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه ی تحقیق,
نمونه ای برای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,
نمونه ای از پیشینه تحقیق,
نمونه هایی از پیشینه تحقیق,
نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه ای از یک پیشینه تحقیق,
یک نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق پروپوزال,
نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه نوشته شده پیشینه تحقیق,
نمونه های پیشینه تحقیق,
نمونه ی پیشینه ی تحقیق,
نمونه پیشینه پژوهش,
نمونه ای از پیشینه پژوهش,
نمونه ای از یک پیشینه پژوهش,
فصل دوم پایان نامه

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی

مبانی نظری

پیشینه تحقیق

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

پیشینه پژوهش

نماز

نقش نماز در شخصیت جوانان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری مزیت نسبی و آمایش سرزمین

پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

هدف تحقیق حاضر با عنوان بررسی عزت نفس دانشجویان خود شکوفا در زمینه عزت نفس دانشجویان دختر و پیشرفت تحصیلی رابطه بیشتری وجود دارد و در پسران بین عزت نفس دانشجویان پسر پیشرفت ورزشی رابطه عمیق تری وجود دارد برای این کار جامعه آماری ما دانشگاه آزاد اسلامی بود که 200 نمونه انتخاب شد 100 نمونه دختر و 100 نمونه پسر و نیز برای سنجش خود شکوفایی از میانگین
دسته بندی تربیت بدنی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
بررسی عزت نفس دانشجویان خودشکوفا در زمینه های ورزشی و تحصیلی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044
کاربر

عنوان صفحه

فصل اول.. 1

مقدمه. 2

کلیات (بیان مسأله) 4

اهمیت و ضرورت مسئله : 8

اهداف تحقیق : 11

فرضیه های تحقیق:: 13

متغیرهای تحقیق ( تعریف نظری متغیرها – تعریف عملیاتی) 14

فصل دوم.. 15

یادگیری و انگیزش در خود شکوفایی.. 16

تاریخچه کوتاه پژوهش پرورشی درباره انگیزش... 17

هدف.. 21

کارایی شخص... 22

منابع انتظار پیامد. 23

نظریه انتساب.. 24

الگوگیری: 27

موضوعات اخلاقی در تغییر رفتار. 29

تغییر دادن رفتارهای اکتسابی در خودشکوفایی.. 40

تحقیقات و مطالعات خارجی.. 46

فصل سوم.. 50

روش تحقیق. 51

جامعه آماری.. 53

حجم نمون و نمونه آماری.. 54

ابزار گردآوری اطلاعات.. 55

روش گردآوری اطلاعات.. 56

روش آماری.. 57

فصل چهارم.. 58

تجزیه و تحلیل یافته ها : 59

جدول پراکندگی نمرات در 3 بخش عزت نفس ، ورزش و تحصیل. 60

نمرات سه گانه دختران و پسران دانشجو و نتایج آماری.. 62

جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصیلی و ورزش پسران. 66

جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصیلی و ورزش پسران. 67

عملیات آماری.. 72

آزمون فرضیه ها 76

فصل پنجم.. 78

بحث و نتیجه گیری.. 79

محدودیتها و مشکلات.. 84

پیشنهادات : 85

منابع و مآخذ. 86

ضمائم و پیوست ها. 87

چکیده

هدف تحقیق حاضر با عنوان بررسی عزت نفس دانشجویان خود شکوفا در زمینه عزت نفس دانشجویان دختر و پیشرفت تحصیلی رابطه بیشتری وجود دارد و در پسران بین عزت نفس دانشجویان پسر پیشرفت ورزشی رابطه عمیق تری وجود دارد . برای این کار جامعه آماری ما دانشگاه آزاد اسلامی بود که 200 نمونه انتخاب شد 100 نمونه دختر و 100 نمونه پسر و نیز برای سنجش خود شکوفایی از میانگین معدل کل در آزمودنیها در ترم های گذرانده استفاده شد و نیز با مراجعه به پرونده تحصیلی و یا سوال از خود آنها به عنوان نمره خود شکوفایی ورزشی و تحصیلی استفاده شد. و از پرسشنامه کوپر اسمیت استفاده شد و از دو روش آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده و در آمار توصیفی به نشان دادن میانگین و نمرات عزت نفس دانشجویان دختر و پسر پرداخته ایم و از نمودار و جداول فراوانی استفاده شده است و در مقایسه آمار استنباطی از روش آماری خی دو برای معنی داری و رابطه عزت نفس با خود شکوفایی در متغییر ورزش و تحصیل استفاده کرده ایم. و متغییر مستقل عزت نفس و متغییر وابسته خود شکوفایی و یا عدم شکوفایی تحصیلی و ورزشی دانشجویان است.

فصل اول

مقدمه

ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی همواره مورد توجه و مطالعه و تحقیق صاحب نظران و فلاسفه و حکیمان و پزشکان و عرفا در سال های اخیر روان شناسان و روان کاوان و متخصّصان رفتاری و کارشناسان مختلف مددکاری و مشاروه و روان شناسی بوده و هست.

علّت این توجه و علاقه کاملاً روشن است. انسان اگر هم در یک هیأت و کُلّ مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد نمی توان از خصوصیات قد و وزن و علایق و استعدادها و توان و هوش و اراده و تصمیم گیری و انزوا و گریز از گروه و افسردگی و اضطراب و ویژگی های مهمّ او را نادیده گرفت. (توزنده جانی، 1374 ، ص 15)

اگر هم در نظر داشته باشیم به صورت قیاسی رفتارها را بررسی کنیم لاجرم به پرداخت موارد فوق ناگزیریم.

در شکل استقرایی که این اصل است و نمی توان پارامترهای هوش و توانایی و حافظه و احساس و ادارک و تعاملات را نادیده گرفت، اصولاً تحقیق در همین زمینه ها ما را به یک نگرش و نتیجه کلّی معطوف می کند. و تأثیر خود آگاهی از نتایج عملکرد طی تحقیقات تجربی و آزمایشگاهی در سال های اخیر کاملاً به اثبات رسیده است.( پل فرس، 1380، ص 63)

خود شکوفایی یک واژه و اصطلاح تازه و جدید است که وارد ادبیات روان شناسی شده ولی مفهوم آن تا حد زیادی روشن است. و در تعریف تحققّ و برآورده کردن همه قابلیت ها و توانایی های بالّقوه و فعلیت آنها در رسیدن به هدف را شامل می شود. (دوان شولتزه، 1377، ص 366)

خودشکوفایی گاهی یک قطبی است یعنی فردی هیچ گونه قابلیت رفتاری و شناختی و هنری و عملی و اجتماعی ندارد. اما ممکن است در یک زمینه دیگر مثل آشپزی و یا ورزش و یا ... برجستگی و نبوغ خاصی داشته باشد. (شولتز، 1377)

ابراهام مزلو در طبقه بندی نیاز که از نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی و نظم و ثبات و نیازهای عاطفی و تعلّق و عشق و نیاز به احترام از جانب خود و دیگران تا نیاز به خود شکوفایی و یا تحقق خود را شامل می شود به این نیازها و سلسله مراتب پرداخته است. (شولتز، 1377، ص 362)

شکوفایی دانشجویان در تحصیل و ورزش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. زیرا هر دو شاخصی آینده علمی و توانایی کارکردی شغلی و درآمدی و خانوادگی را از یک سو و سلامت و بهداشت روان و توانایی و قدرت رویارویی وی در مقابل مشکلات و معضلات را نشان می دهد. و در این تحقیق قصد داریم. شاخص های ورزش و تحصیل دانشجویان خود شکوفا را در مقایسه با دانشجویان عادی به تحقیق و مطالعه نشان دهیم.

کلیات (بیان مسأله)

ورزش و تربیت بدنی در کنار تحصیل و یا آموزش ها و مهارت های دانشجویان دو مقوله ی مهم و ارزشمند عمر دانشجویی دانشجویان در تمام طول تحصیل در مراکز عملی و دانشگاهی می باشد.

تربیت بدنی و ورزش تابع دوره و سنین خاص نیست و می تواند از کودکی تا مرگ ادامه داشته باشد ولی آنچه واضح و مُبرهُن است این است که سنین اواخر نوجوانی تا اواخر جوانی و اوایل میانسالی معینی حدود سنی 34 – 14 سالگی و حدود این دو دهه برجسته ترین سنین و دوره ی موفقیّت تحصیلی و ورزشی است. و در این دوره معمولاً در میان نوجوانان و جوانان قهرمانان و پهلوانان به نبوغ می رسند و اوج توانایی و قدرت جسمانی و بدنی در این سنین است و نیز اوج علم گرایی و تحصیل گرایی و تخصصی خواهی در این سنین صورت می گیرد و همه ی صاحب نظران نگرش ویژه ای به این دوره ها دارند.(معیّری، 1373، ص 181)

این شرایط فقط یک زمینه است. یعنی جوانان و نوجوانان فطرتاً و متناسب با روحیه جسمانی و شرایط فیزیولوژیکی از اوج برخورداری و توانش و انگیزه و سیاق و سائق های جسمانی و روانی و روحی قرار دارند اما ممکن است ، دانشجویانی علیرغم برخورداری از این شرایط گوشه انزوا اختیار کنند و به تنبلی و سُستی و کاهلی تن در دهند و یا با اشتغالات مخرّب مثل مصرف سیگار و خدای ناکرده مصرف مواد مخدّر و یا قرص های روان گردان و شرب مشروبات الکلی و یا پرداختی به قمار و بازی های غیر قانونی و شرکت در مجالس لهو و لعب سرمایه های بی انتها و غیر قابل برگشت جوانی را به تباهی و تخریب و زندان و سیاهی و گناهکاری و ... تبدیل نمایند. (احمدی، 1373، ص 94)

در مقابل عده ای از دانشجویان ضمن آگاهی از شرایط و استفاده از استعدادهای بالقوّه و تلاش و کوشش مضاعف و کاربست علایق و انگیزه ها خود را در جهت قابلیت های خاص خود که توان و برتری قابل توجهی هم در این زمینه دارند آماده و تربیت و تقویت کنند و در طول چند سال پلّه های ترقی و رشد و توسعه را طی و به مقامات مورد انتظار خود برسند. خود شکوفایی مقوله ای در این جهت است. بر خلاف ذهنیّت ما از خود باید گفت « خود » مجموعه ای از عقاید و باورهای فرد درباره ی خود است که بیشتر بر مبنای توصیف است تا قضاوت. (هنری ماس، 1373، ص 414)

اما عزت نفس به ارزیابی های شخص از خصوصیاتش اطلاق می شود.(هنری ماس، 1373، ص 414)

خودشکوفایی تلفیقی از هر دو معنی است. یعنی خود که در واقع توصیف عقاید و باورها و شکوفایی که فعلیت و رسش آنهاست را شامل می شود و خود شکوفایی در واقع فعلیت و باروری قوّه ها و باورهای فرد از استعداد و قابلیت های خود در عرصه عمل و عملکرد رفتاری است.

خود شکوفایی ممکن است فقط بخش هایی از رفتارها و استعدادها را شامل شود. مثلاً در شماره ای از مجلّات هفتگی اطلاعات هفتگی از جهان پهلوان می پرسند که چرا به کشتی روی آوردی؟ یعنی چرا و چه عاملی سبب شد که به ورزش کشتی توجه کردی و آمدی؟ و ایشان در پاسخ می گویند زیرا هیچ گاه در مدرسه 20 نگرفتم و خواستم در ورزش و کشتی 20 بگیرم که حقاً و انصافاً هم بیست گرفت (سال 56 گزارش مصاحبه خبرنگار ورزشی با تختی پس از بازگشت از مسابقات ملبورن استرالیا)

عزت نفس چنانچه اشاره گردید به ارزیابی شخص از خصوصیات خود را شامل می شود.

بسیار جالب است که علامه طباطبائی صاحب اثر جاویدان تفسیر المیزان در اثر قبل سلیم جلد اول و صفحه 542 می گوید:

" اعتماد به نفس که بعضی که از نویسندگان ما به تقلید از غربی ها جزء فضایل انسانی دانسته اند در قاموس دین وجود ندارد. قرآن لفظ اعتماد به خداوند متعال را می شناسد و می فرماید «کسانی که مردم با آنها گفتند : مردم و مردمان برستیز شما گرد آمده اند و بترسند از ایشان، پس ایمانشان قوی تر شده و گفتند: خدا برای ما بس است و اوست بهترین وکیل " (حبیبیان، 1374، مروری بر روان آدمی، ص 372 )

و در قالب فیضی و نگرش افراطی به اعتماد به نفس و بدون توجه به خداوند در قابلیت های خود مفهوم عُجب بکار می رود که از بیماری های قلبی و درونی به شمار رفته و عجب «خودبینی» حالتی است که فرد خود را بی عیب و نقص می بیند و از اینکه در کمال و نعمت است، خود را بزرگ می بیند و این کمال و برتری و صفات را از خود می داند و نه از ناحیه خداوند و به این صفات تکیه کرده و دلشاد می گردد. و هر گاه از او سلب می گردد ترس و وحشت او را فرا می گیرد (حبیبیان، 1374، ص 372)

اما بهر حال در این تحقیق مقصود منظور از عزت نفس همان ارزیابی و مراقبه و محاسبه از استعدادهای و توانایی هایی که در وجود او قرار داده شده است و وی با اطمینان و اعتماد در صدد کاربست و کاربرد آنها در اعتلای انگیزه های درونی و نیل به هدف های تعیین شده می باشد. و پر واضح است که منشأ همه این قوّه ها و خلاقیت ها و استعدادها را در کشور و جامعه اسلامی منسوب به خدا می دانیم. و در واقع مثل پول تو جیبی قابل توجهی است که فرد می تواند از این پول در جهت تهیه وسایل و لوازم ضروری خوراک و پوشاک و ورزش و کتاب و تحصیل استفاده کند و خود را علیرغم مصرف این پول قوّی و مستحکم و استوار گرداند. ولی اصل پول را قبول دارد که از خداست.

و فرد دیگری با همین پول توجیبی مشروبات الکلی تهیه و روح و روان خود را رنجور و آبرو و حیثیّت خود و خانواده خود را لکّه دار می سازد و باز اصل این مسئله که پول از آن پدر بوده قبول دارد. و عزت نفس و خود شکوفایی نحوه ی مصرف دارایی بالقوّه و استعدادها و خلاقیت ها در رسیدن به هدف های ورزشی و تحصیلی است.

اهمیت و ضرورت مسئله :

چنانچه در بیان مسأله اشاره گردید، خود شکوفایی هنر و استعداد شناخت ویژگی های فرد توسط خود فرد و بارور ساختن این قوّه ها و خلاقیت آنها در جهت رسیدن به هدف در زندگی است.

جوان دانشجویی در طول زندگی نوجوانی در اثر ارزیابی قوای جسمانی متوجه می شود که ریخت و شکل بدن و انعطاف عضلات و استخوان بندی اسکلت بدنی در کنار شوق و علاقه شدید به کشتی و نیز جسارت و بی باکی و عدم ترس از شکست و نیز استقامت و پایداری که در انجام کارها دارد می تواند او را به یک کشتی گیر مطرح و ملّی تبدیل کند.

اوّلین قدم شناخت این زمینه ها و امکانات است که توجه خود نوجوان و جوان صورت می گیرد قدم دوم اقدام و تصمیم به ارزیابی این صفات خود می شود. و در مرحله سوّم عملاً در کوره ی تمرین و میادین کشتی قرار می گیرد. در مرحله چهارم قوای معنوی و درونی خود یعنی اعتماد و اطمینان از خود و نترسیدن از شکست را چاشنی این سه مرحله می کند و در تمرینات به صورت مرتبّ شرکت می کند و پیروز پشت پیروزی نصیب او می شود و در اثر اعتماد به خود و عدم تکبّر و غرور و عُجب و حقد و حسد و بُغض به کمال و توفیق دست می یابد. (حبیبیان ، 1374، ص 377)

دانشجویان در تعبیر و تفسیر و ارزیابی صفات خود متوجه می شوند که دارای استعدادهای زیر هستند.

1- عضلات قوی و مستعد پرورش

2- دارای حجم قفسه سینه بالا

3- عضلات تنیده و آماده برای فعالیت

4- تناسب عضلات و استخوان بندی

5- عدم بیماری خاص فیزیکی و جسمانی در مقابل این استعدادها

6- عطش به انجام فعالیت های ورزشی

7- علاقه مند شدید به سلامت جسمانی

8- استفاده از سلامت جسمانی در خدت به جامعه و خود و خداوند.

9- تشویق همکلاسی ها و همسالان و دوستان به این تمرینات

10- ایجاد روحیه ورزشکاری در افراد و پرهیز از مشکلات اجتماعی و آسیب ها این ده ویژگی را بالقوه در خود سراغ دارد. اما کلید اصلی و چاشنی حرکت هنوز باقی است که باید با استفاده از حسّ نیاز و کمال و آینده نگری به این صفات جامعه عمل بپوشاند و عملاً در بنگاه ها و سالن ها حضور یابد و تحت نظارت اساتید و متخصصان تمرینات متناسب را آغاز کند و همزمان ضمن برنامه ریزی و پیروی از اساتید خود شکوفایی ورزشی را عملاً به فعل بنشاند. خود شکوفایی تحصیلی نیز همچنین است. دانشجویی با درک خود و شناخت نسبت به ویژگی های خود مثلاً علم دارد که دانشجو در زمینه استعداد ریاضی بسیار باهوش است و مسائل پیچیده ریاضی و فیزیک و حسابان و جبر و دیفرانسیل را بخوبی درک می کند و قدرت فضایی و تحلیل هندسی بسیار عالی دارد و در مدارس نیز همیشه در حل مسائل پیشقدم بوده است و در کلاس های مختلف همواره نمره بسیار عالی می گرفته است به همین دلیل رشته های دانشگاهی را نیز متناسب با این توانایی ها و استعدادها انتخاب می کند و رشته های مهندسی ریاضی را بر می گزیند و در کلاس های دانشگاهی در مقابل ارائه دروس ریاضی و مشتقات آن نوآوری و ابداع می کند و از روش های خود ساخته و بدیع استفاده می کند. و علاوه بر اداره کلاس و جوشش دروس و تحلیل موارد مختلف ریاضی به تحلیل و تجزیه همه ی موارد ریاضی می پردازد و در ادامه درس به نوآوریها و خلاقیت ها می رسد. و در مقابل ممکن است دانشجویی همین قوّه ها و استعدادها را داشته باشد ولی قبول معروف به خودش بگوید چه کسی حوصله دارد کلاس درس را به خود اختصاص دهد من در کنار کلاس به گفته های استاد گوش می دهم و نمره خوبی هم می گیرد چه کسی حوصله بررسی دارد. اصلاً به چه درد می خورد؟ و هزاران سئوال از این قبیل که این فرد خود شکوفایی ندارد.

اهداف تحقیق :

هدف های عمده و مؤثر در رسیدن به نتایج عبارتند از :

1- تبیین ماده های خود شکوفایی در میان دانشجویان در امر ورزش و تحصیل

2- تبیین ماده های عزت نفس با استفاده از پرسشنامه کوپر اسمیت (گنجی، 1380، ص 25)

3- برآورد نمرات عزت نفس دانشجویان دختر و پسر

4- مقایسه نمرات عزت نفس دانشجویان با شاخص ها و ماده های خود شکوفایی

5- مقایسه دانشجویان خود شکوفا و عادی در زمینه ورزش و تحصیل


پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی