نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری ,نحوه نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه ارشد, چارچوب نظری پیشینه پژوهش

نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری ,نحوه نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه ارشد, چارچوب نظری پیشینه پژوهش

کسب درآمد دانشجویی از فروش جزوه و نمونه سوال  دانلود تحقیق و مقاله     فروشگاه فایل

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری,,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق در پایان نامه,پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال معماری,
نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه,
یک نمونه پیشینه تحقیق,
چند نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه نوشتن پیشینه تحقیق,
نمونه جدول پیشینه تحقیق,
نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه ای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه ی تحقیق,
نمونه ای برای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,
نمونه ای از پیشینه تحقیق,
نمونه هایی از پیشینه تحقیق,
نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه ای از یک پیشینه تحقیق,
یک نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق پروپوزال,
نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه نوشته شده پیشینه تحقیق,
نمونه های پیشینه تحقیق,
نمونه ی پیشینه ی تحقیق,
نمونه پیشینه پژوهش,
نمونه ای از پیشینه پژوهش,
نمونه ای از یک پیشینه پژوهش,
فصل دوم پایان نامه

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی

مبانی نظری

پیشینه تحقیق

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

پیشینه پژوهش

نماز

نقش نماز در شخصیت جوانان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری مزیت نسبی و آمایش سرزمین

پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

دانلود پرسشنامه منبع کنترل سلامت

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۴ ب.ظ
دانلود پرسشنامه منبع کنترل سلامت

دانلود-پرسشنامه-منبع-کنترل-سلامتمقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت در سال 1978 توسط والستون و همکاران به منظور تعیین منبع کنترل سلامت افراد ساخته شد....دانلود فایلپرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی - مادسیج madsg.com/پرسشنامه-منبع-کنترل-درونی-و-بیرونی/ ذخیره شده مشابه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - دریافت پکیج پرسشنامه منبع کنترل نویکی و استریکلند. (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). پرسشنامه منبع کنترل توسط نویکی و استریکلند در سال ۱۹۷۳ معرفی شده است این مقیاس، آزمونی مداد و کاغذی و شامل ۴۰ پرسش است که آزمودنی با گذاشتن علامتی در ... پرسشنامه کانون کنترل سلامت - پایان نامه و پروژه دانشجویی payandaneshjo.ir/پرسشنامه-کانون-کنترل-سلامت/ ذخیره شده پرسشنامه کانون کنترل سلامت. مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت در سال ۱۹۷۸ توسط والستون و همکاران به منظور تعیین منبع کنترل سلامت افراد ساخته شد. این موضوع که شخص دارای محور کنترل سلامتی (منبع کنترل سلامت) از نوع درونی یا بیرونی باشد، بر اساس یک مجموعه مشخصات است. این مشخصات و ویژگی‌ها به صورت مقیاس بندی ... پرسشنامه کانون کنترل سلامت - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه ... bankmaghale.ir/پرسشنامه-کانون-کنترل-سلامت/ ذخیره شده پرسشنامه کانون کنترل سلامت. مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت در سال ۱۹۷۸ توسط والستون و همکاران به منظور تعیین منبع کنترل سلامت افراد ساخته شد. این موضوع که شخص دارای محور کنترل سلامتی (منبع کنترل سلامت) از نوع درونی یا بیرونی باشد، بر اساس یک مجموعه مشخصات است. این مشخصات و ویژگی‌ها به صورت مقیاس بندی ... [PDF]ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن - دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/article_23766_54285c9a16bf7baf02024e7dcac760c2.pdf ذخیره شده مشابه توسط شعبانی بهار - ‏2010 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ - ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧﺔ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ،. 206. ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮ. ﻳﺎن ﭘﺴﺮ. 103(. ورزﺷﻜﺎر و. 103. ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر. 25). –. 18. ﺳﺎﻟﺔ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. –. ﭘﺲ. روﻳﺪادی اﺳﺖ . ﺑﺮای ﺟﻤﻊ. آوری داده. ﻫﺎ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل راﺗﺮ. 1966(. و ). ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ... پرسشنامه رایگان منبع کنترل دورنی-بیرونی راتر - ... questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-منبع-کنترل-دورنی-بیرو/ ذخیره شده مشابه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ - پرسشنامه منبع کنترل دورنی-بیرونی راتر. این پرسشنامه شامل ۲۹ سوال بوده و با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی دانش آموزان دوره متوسطه طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید. خصوصیات این پرسشنامه. نوع فایل تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد. نوع فایل: pdf. پرسشنامه رایگان سطح سلامت روانی - پرسشنامه رایگان questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-سطح-سلامت-روانی/ ذخیره شده ۴ اسفند ۱۳۹۴ - پرسشنامه سطح سلامت روانی. چکیده : پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل و سطح سلامت روانی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان انجام پذیرفته است. نمونه آماری شامل ۳۳۶ نفر بوده است که این تعداد از بین کل دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان رشته های ریاضی – فیزیک، علوم تجربی و ادبیات و علوم ... پرسشنامه رایگان مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت - ... questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-مقیاس-چند-وجهی-کانون-ک/ ذخیره شده مشابه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ - پرسشنامه مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت. چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و سبکهای شناختی با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه بوده است. به همین منظور تعداد۳۲۰ نفر (از بین ۱۹۰۰ دانش‌آموز) از دبیرستان‌های شهرستان شهربابک به روش چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری ... منبع کنترل سلامت در زنان مبتلا به دیابت بارداری - مجله ... unmf.umsu.ac.ir/browse.php?a_id=1217&sid=1&slc_lang=fa ذخیره شده مشابه توسط ضرابی - ‏2013 - ‏مقالات مرتبط در درمان و کاهش عوارض دیابت حاملگی ، عوامل روان‌شناختی، همچون منبع کنترل سلامت درونی و برونی از عوامل مهم در میزان حس مسئولیت در کنترل بیماری و حفظ سلامت و خود مراقبتی و خود ... این پژوهش با هدف تعیین منبع کنترل سلامت ( در ابعاد درونی و برونی) در زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شده است. ... ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. ارتباط میان منبع کنترل سلامت و رفتارهای بهداشتی - Iranian ... ijpcp.iums.ac.ir/article-1-14-fa.html ذخیره شده مشابه توسط حسن‌زاده - ‏2006 Hassanzadeh R, Toliati M, Hosseini H, Davari F. Relationship between Health Locus of Control and Health Behaviors. IJPCP. 2006; 12 (3) :277-281 ... داده‌ها به‌کمک پرسش‌نامه منبع کنترل سلامت و پرسش‌نامه رفتار بهداشتی گردآوری و بر پایه ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری t تحلیل گردیدند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که ... SID.ir | ارتباط میان منبع کنترل سلامت و رفتارهای بهداشتی www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=56539 ذخیره شده مشابه توسط حسن زاده رمضان دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی ارتباط میان منبع کنترل سلامت و رفتارهای بهداشتی. ... داده ها به کمک پرسش نامه منبع کنترل سلامت و پرسش نامه رفتار بهداشتی گرداوری و بر پایه ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری t تحلیل گردیدند. یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین منبع کنترل درونی سلامت و رفتار بهداشتی در زمینه های ... همبستگی منبع کنترل سلامت با نحوه خود مراقبتی و پیروی از ... https://cjhaa.mubabol.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2-6&sid=1&slc_lang... ذخیره شده مواد و روشها: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که طی آن 130 نفر از زنان و مردان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کنده به کلینیک قلب بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392، با چهار ابزار پرسشنامه جمعیت شناختی، نسخه ایرانی مقیاس منبع کنترل سلامت ، پرسشنامه پیگیری رژیم درمانی بیماری ... آزمون منبع کنترل لونسون(IPC)rava20.ir | rava20.ir rava20.ir/1395/02/29/آزمون-منبع-کنترل-لونسونipc/ ذخیره شده مشابه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - آزمون منبع کنترل لونسون(IPC). این آزمون در سال ۱۹۷۳ و به منظور مشخص ساختن نوع منبع کنترل افراد بزرگسال توسط لونسون ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع مداد و کاغذی و شامل سه زیر مقیاس و ۲۴ عبارت است. این پرسشنامه ۲۴ سوال دارد و با یک لیکرت شش درجه ای از کاملا مخالف(۳- تا ۱-) تا کاملا موافق(۱+ تا ۳+) سه ... سلامت روان و منبع کنترل( درونی و بیرونی) کمپ ترک اعتیاد - ... www.prozhebist.ir/430/ ذخیره شده مشابه ۲۷ تیر ۱۳۹۴ - ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه منبع کنترل ( درونی و بیرونی) وپرسشنامه سلامت عمومی می باشد . نتایج: نتایج بدست آمده نشان دادارت*باط آماری بین منبع کنترل (درونی و بیرونی ) افراد با متغیرهای دموگرافیکی وجود ندارد،ارتباط آماری بین سلامت روان با متغیرهای دموگرافیکی وجود ندارد و به طور کلی بین ... [PDF]دریافت www.ensani.ir/storage/Files/20120329111013-2104-145.pdf ذخیره شده مشابه ﺧﺸﻨﻮدی از زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ،. ﻛﺎرآﻣﺪی و. ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ. ، ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎی اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﻘﺪار. 91/0. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ .]17[. ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل راﺗﺮ. : راﺗﺮ. ) 1966(. اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس. را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳـﻨﺠﺶ. ﺑﺮداﺷﺖ و ادراک ﻓﺮد از ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل. ﻣﻲ. ﭘﺮدازد . در ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﺻﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺟﻬـﺖ. ﮔﻴـﺮی. ﺑﻴﺮوﻧـﻲ و. ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺟﻬـﺖ. ﮔﻴـﺮی. دروﻧـﻲ اﺳـﺖ . ]1[. ﺿﺮ. ﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ... رابطه منبع کنترل و مذهبی بودن با سلامت روان در دانشجویان - ... jrh.mazums.ac.ir/article-1-37-fa.html ذخیره شده مشابه در هر کلاس پرسشنامه‌های 28 GHQ - که دارای 28 آیتم در زمینه سلامت عمومی است، پرسشنامه معبد که دارای 65 سوال در زمینه باورهای مذهبی و پرسشنامه منبع کنترل Rotter که دارای 29 سوال در زمینه منبع کنترل است ، به طور تصادفی بین دانشجویان توزیع شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 15 و آزمونهای t-test ، رگرسیون ... نظریه منبع کنترل : راتر – Dousti.Net dousti.net › صفحه اصلی › نظریه های شخصیت ذخیره شده مشابه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - آنها از اضطراب کمتر و عزت نفس بالاتر خبر می دهند، در قبال اعمالشان مسئول ترند و از سلامت روانی و جسمانی بیشتری برخوردارند. ارزیابی منبع کنترل. راتر پرسشنامه مقیاس درونی – بیرونی I-E را ابداع کرد که از ۲۳ جمله گزینه انتخاب اجباری تشکیل شده است. آزمودنی ها از هر جفت ماده آزمون یکی را که آنها را بهتر توصیف ... بررسی رابطه‌ی منبع کنترل و عزت نفس با خلاقیت در دانش ... jsp.uma.ac.ir/article_265_18.html ذخیره شده مشابه برای جمع آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های خلاقیت عابدی، عزت نفس کوپر اسمیت و منبع کنترل راتر، که دارای روایی و پایایی بالا می باشند، استفاده شده است. ... افراد برخوردار از عزت نفس بالا و منبع کنترل درونی، از وضعیت سلامتی بهتری برخوردارند (سوینی[22]، 2002) و این افراد کمتر سراغ خودکشی می روند (مارتین، ریچاردسون، برگن، ... منبع کنترل https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=منبع+کنترل&topic_6=27300 ذخیره شده مشابه فرضیه‌های تحقیق عبارتند از: بین منبع کنترل و سلامت روانی رابطه معنادار وجود دارد - بین منبع کنترل و مقیاسهای روانی (افسردگی، اضطراف ، اختلال کنش اجتماعی، علایم جسمانی) رابطه معناداری وجود دارد. روش بکار رفته در این پژوهش روش همبستگی است . با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q) و مقیاس منبع کنترل درونی-بیرونی ... مقیاس منبع کنترل درونی و بیرونی راتر - آزمون های روانی nikkhou6.persianblog.ir/post/4 ذخیره شده مشابه (آزمونهای روانی - غلامحیدر نیکخو). مقیاس کنترل درونی راتر این پرسشنامه دارای 29 مورد دو جمله ای است . خواهشمند است جمله های هر مورد را با دقت بخوانید و با آن مورد که موافق هستید علامت بزنید . لطفا برای به دست آوردن نتیجه مطلوب ، جملات مورد نظر خود را با صداقت انتخاب کنید . 1- الف : علت این که کودکان دچار گرفتاری می شوند این است که ... جولین راتر : منبع کنترل - دانشنامه روانشناسی مردمی https://public-psychology.ir › روانشناسی شخصیت ذخیره شده مشابه آنها از اضطراب کمتر و عزت نفس بالاتر خبر می دهند، در قبال اعمالشان مسئول ترند و از سلامت روانی و جسمانی بیشتری برخوردارند. جولین راتر. Emeritus professor Julian Rotter at his home in Mansfield. ارزیابی منبع کنترل. راتر پرسشنامه مقیاس درونی – بیرونی I-E را ابداع کرد که از ۲۳ جفت جمله تشکیل شده است. آزمودنی ها از هر جفت ... دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و ... edu-admin.ir/دانلود-رایگان-پرسشنامه-یا-دانلود-پرسش/ ذخیره شده مشابه اول؛ پرسشنامه هایی که رایگان هستند و به راحتی با کلیک بر روی آنها و وارد کردن رمز عبور قابل دانلود هستند. ... دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه ...... کنترل: دانلود پرسشنامه منبع کنترل- نوواکو- تفسیر و نمره گذاری- ۴۰ گویه. دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده منبع کنترل ۳۳ گویه ای. دانلود پرسشنامه کانون کنترل معلم-این روز و میدوی- ... آزمون تجدید نظر شده منبع کنترل(جولیان راتر) | روانسنجی ... www.ravansanjyar.ir/آزمون-تجدید-نظر-شده-منبع-کنترلجولیان-ر/ ذخیره شده مشابه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - جهت گیری منبع کنترل این باور را مطرح میکند که آیا عملکرد ما نتیجه رفتارهای ماست(جهت گیری درونی کنترل) یا حوادث بیرونی ما را کنترل می کنند(جهت گیری بیرونی کنترل). سبک اسنادهای ... همچنین برای دانلود راحت تر این پرسشنامه میتوانید در کانال تلگرامی ما عضو شده و پیام بدهید تا رایگان برایتان بفرستیم. [PDF]رابطه بین منبع کنترل و تنیدگی شغلی با رضایت شغلی در ... exceptionaleducation.ir/article-1-329-fa.pdf ذخیره شده مشابه روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری کل جامعه بود که و پرسشنامه های رضایت شغلی لی، استرس شغلی. دیویس، رابینز و مک کی و منبع کنترل راتر را تکمیل کردند. داده های پژوهش به کمک آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون. و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد استرس شغلی و رضایت شغلی رابطه ... [PDF]اصل مقاله - مجله اصول بهداشت روانی jfmh.mums.ac.ir/article_3546_ab6e2c9fc069c0fb1ceeafd4ffc9d32a.pdf ذخیره شده مشابه توسط صفاریان - ‏2014 - ‏مقالات مرتبط ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ. ی آﻣﺎری. ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده. ی داﻧﺸﮕﺎه. آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. 93. -. 1392. ﺑﻮدﻧﺪ . 200. داﻧﺸﺠﻮ. (. 134. دﺧﺘﺮ و. 66. ﭘﺴﺮ. ) ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ. ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . آن. ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ. ﮐﻨﺘﺮل، ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮی. ﻣﺬﻫﺒﯽ و رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را. [PDF]مقایسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آن‌ها با وضعیت ... jmed.ssu.ac.ir/article-1-72-fa.pdf ذخیره شده مشابه توسط M Mirzaei Alavijeh - ‏مقالات مرتبط ﻲ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﺆﻣ. ﺛﺮ. اﺳﺖ . ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل و راﺑﻄﻪ. آﻧﻬﺎ. ﺑﺎ. وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : در. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ. 300. ﻧﻔﺮ از. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. داﻧﺸﻜﺪه. ﻫﺎ. ی ﻣﺨﺘﻠﻒ. داﻧﺸﮕﺎه. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ. : اﻃﻼﻋﺎت. دﻣﻮﮔﺮاﻓ. ﻴ. ،ﻚ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﻨﺘﺮل. راﺗﺮ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻛﻮﭘﺮ. [PDF]رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل با استرس ناباروری زنان و ... www.jri.ir/documents/fullpaper/fa/188.pdf ذخیره شده مشابه ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺴ. ﺮی. ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﺎروری زﻧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎی ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ. روزﻳﻨﺒﺮگ. (. )1989. ،. ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل دروﻧﻲ. -. ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﻟﻮﻧـﺴﻮن. (. 1975. ) و ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ا. ﺳـﺘﺮ. س ﻧﺎﺑـﺎروری ﻧﻴـﻮﺗﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران. (. )1999. در اﻳـﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ . ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. از. ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ. ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻧﺎﺑﺎروری روﻳﺎن. ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری. و ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﮔﻴـﺮی. ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻨﻈﻢ. در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن. 1382. رابطه بین انگیزه‌ پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و ... jinev.iaut.ac.ir/article_521683_112318.html ذخیره شده مشابه هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان سال اول متوسطه نواحی پنجگانه تبریز بود. جامعه آماری 26769 نفر بود که تعداد 170 نفر دختر و 214 نفر پسر به عنوان نمونه آماری و با شیوه نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه انگیزه هرمنس ... [PDF]در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺑﻄﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ etiadpajohi.ir/files/site1/user_files_a3670a/vali_naderi-A-10-372-26-5c0a03f.pdf ذخیره شده توسط F Asghari - ‏2013 - ‏بیان شده در 2 یافته - ‏مقالات مرتبط ۳ اسفند ۱۳۹۱ - ﻫـﺪف از اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﻲ، ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل و ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ. ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻮده اﺳﺖ . روش. : روش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴـﻖ. 340. ﻧﻔـﺮ از. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن و ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴـﺮی ﺧﻮﺷـﻪ. ای اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ . ﺑـﺮای. ﺟﻤﻊ. آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻟﭙﻮرت، ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘـﺮل راﺗـﺮ و آﻣـﺎدﮔﻲ اﻋﺘﻴـﺎد زرﮔـﺮ. پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) - دانلود ... pqfile.com/downloads/پایان-نامه-بررسی-رابطه-منبع-کنترل-درون/ ذخیره شده ۲۸ مهر ۱۳۹۶ - عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی ... افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، افزایش ... فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، شماره 6 - Magiran www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6398&Number=6 ذخیره شده مشابه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - اثربخشی آموزش مهارت های تفکر خلاق و نقادانه بر منبع کنترل و سلامت عمومی در نوجوانان فلور رضایی کارگر، دکتر مژگان سپاه منصور، .... بررسی رابطه میان سبک های مقابله با تنیدگی و سلامت روانی در معتادین مراکز ترک اعتیاد استان گیلان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی دکتر سیدسعید پورنقاش تهرانی، دکتر بهمن ...
  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۹۶/۰۹/۲۶
  • ۱۷۴ نمایش
  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی