نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری ,نحوه نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه ارشد, چارچوب نظری پیشینه پژوهش

نمونه پیشینه تحقیق , فصل دوم پایان نامه

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری ,نحوه نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه ارشد, چارچوب نظری پیشینه پژوهش

کسب درآمد دانشجویی از فروش جزوه و نمونه سوال  دانلود تحقیق و مقاله     فروشگاه فایل

دانلود پیشینه تحقیق,پیشینه پژوهش پایان نامه,مبانی نظری,چارچوب نظری,,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق در پایان نامه,پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال معماری,
نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه,
یک نمونه پیشینه تحقیق,
چند نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه نوشتن پیشینه تحقیق,
نمونه جدول پیشینه تحقیق,
نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه ای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه ی تحقیق,
نمونه ای برای پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,
نمونه ای از پیشینه تحقیق,
نمونه هایی از پیشینه تحقیق,
نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه ای از یک پیشینه تحقیق,
یک نمونه از پیشینه تحقیق,
نمونه پیشینه تحقیق پروپوزال,
نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,
نمونه نوشته شده پیشینه تحقیق,
نمونه های پیشینه تحقیق,
نمونه ی پیشینه ی تحقیق,
نمونه پیشینه پژوهش,
نمونه ای از پیشینه پژوهش,
نمونه ای از یک پیشینه پژوهش,
فصل دوم پایان نامه

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
کلمات کلیدی

مبانی نظری

پیشینه تحقیق

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

پیشینه پژوهش

نماز

نقش نماز در شخصیت جوانان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

مبانی نظری اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین

مبانی نظری مزیت نسبی و آمایش سرزمین

پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

مبانی نظری رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

رکود تورمی و سیاست های تعدیل اقتصادی

پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

مبانی نظری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 16
فرمت فایل docx
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل فضایی - مکانی فضای سبز شهری

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-1: پیشینه تحقیق.......................................... 11

2-2: انواع فضاهای سبزشهری................................. 15

2-2-1: فضاهای سبزعمومی.................................... 15

2-2-2: فضاهای سبزنیمه عمومی............................... 15

2-2-3: فضاهای سبزخیابانی.................................. 15

2-2-4: فضاهای سبزخصوصی.................................... 15

2-3: تقسیم بندی فضاهای سبز................................ 15

2-3-1: پارک............................................... 16

2-3-1-1: طبقه بندی پارکها براساس هویت..................... 16

2-3-1-2: طبقه بندی پارکها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه نفوذ. 16

2-3-1-2-1: انواع پارکهای شهری در مقیاس واحد همسایگی........ 17

2-3-1-2-2: پارک شهری در مقیاس محله......................... 17

2-3-1-2-3: پارک شهری در مقیاس ناحیه........................ 17

2-3-1-2-4: پارک شهری در مقیاس منطقه........................ 17

2-3-1-2-5: پارک فراشهری (پارکهای بسیار بزرگ)............... 17

2-3-2: باغها.............................................. 18

2-3-3: فضای سبزخطی........................................ 18

2-3-3-1: کمربندهای سبز.................................... 18

2-3-3-2: فضای سبز معابر................................... 18

2-3-3-2-1: میادین.......................................... 18

2-3-3-2-2: فضای سبز گذرگاهها............................... 18

2-3-4: فضای سبزعمودی...................................... 19

2-3-4-1: بام های سبز...................................... 19

2-3-4-2: دیواره های سبز................................... 19

2-4: تاریخچه فضای سبزدرجهان............................... 20

2-5: تاریخچه فضای سبزدرایران.............................. 22

2-6: اهمیت،ضرورت ونقش های فضای سبزشهری.................... 24

2-6-1: اهمیت فضای سبزدرزندگی شهری......................... 24

2-6-2: نقش فضای سبزبراقلیم شهری........................... 26

2-6-3: نقش فضای سبزازبعدشهرسازی........................... 26

2-7: معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبزشهری.................. 27

2-7-1: سرانه ها واستانداردهای فضای سبزشهری................ 27

2-8: معیارهای محیطی فضای سبزشهری.......................... 30

2-9: معیارهای مکانیابی فضای سبزشهری....................... 30

2-10: مکان شناسی فضای سبز................................. 31

2-11: عوامل موثردرطراحی فضای سبز.......................... 37

2-11-1: نیازهای بیولوژیکی................................. 37

2-12: اثرات فضاهای سبزدربهبودشرایط محیط زیستی............. 38

2-12-1: اثرات فضای سبزدرکاهش آلودگی صوتی.................. 39

2-12-2: اثرات تفرجگاهی فضای سبز........................... 40

2-13: ضوابط معماری انواع فضاهای سبزشهری................... 40

2-13-1: ضوابط طراحی خطی................................... 40

2-13-2: ضوابط ایجاد فضاهای سبزبرحسب اقلیم منطقه........... 42

2-13-3: ضوابط مربوط به آب درفضاهای سبز.................... 42

2-13-4: ساختمانهاوتأسیسات موردنیاز فضاهای سبزشهری......... 43

2-1: پیشینه تحقیق

بنابر اسناد علمی و تاریخی آغاز طراحی منظره و فضای سبز به ایرانیان نسبت داده میشود. پیشینه پردیسهای ایران به سده چهارم میلادی بر میگردد. این عنوان به باغهایی گفته می شد که برای تفرج همگان بنا شده است. واژه پردیس ریشه سانسکریت داشته و به مفهوم بهشت است که در متون انگلیسی همان واژه سانسکریت یعنی «paradis» به کار برده میشود، در تورات نیز از پردیسهای ایران باستان صحبت به میان رفته است. در طول زمان به تدریج باغها و شکارگاههای اختصاصی گسترش یافت. همزمان با گسترش شهرها اقدام به ایجاد باغهای ملی، میدانها و پارکهای عمومی با فرم و ویژگیهای متفاوت گردید. نخستین قطعه جنگلی که برای این منظور در نظر گرفته شد، بخشهایی از جنگلهای واقع در بین گنبد و بجنورد، معروف به جنگل گلستان بود که در سال 1366 به طور رسمی به عنوان پارک ملی نامگذاری گردید و در همان سال نخستین پارک جنگلی طبیعی توسط مهندس آشتیانی بنیانگذار پارکهای جنگلی در جاده هراز- آمل طراحی و بنا گردید و نیز همان سال نخستین پارک جنگلی دست کاشت درخرگوش دره تهران بنا شد (شریفی، 11371: 180 و 181). نظریه های چند وجود دارند که به نوعی در اهداف آنها بر فضای سبز و نیاز مبرم شهر به داشتن این فضاها بحث شده است. البته مکتبهایی هم بوده اند که به نوعی برای رفع مشکلات شهری ناشی از صنعت و کالبد بی روح شهری، ایده هایی مانند کار بر روی زمین به عنوان اوقات فراغت، الگوی شهر- پارک برای تمرکز زدایی از شهرهای قدیمی و... را ارائه کرده اند. از جمله این مکتبها میتوان به : اصلاح گرایی، شیکاگو، مدرنیسم، طبیعت گرایی، آمایش انسانی و نظریه توسعه پایدار اشاره کرد. برخی اندیشمندان این گونه در نظریه های خود درباره فضای سبز سخن گفته اند:


پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی