نویسه های یک پسرایرانی:))

مینویسم تاخالی شوم،گرسودی نداردجزتلف کردن وقت:(

نویسه های یک پسرایرانی:))

مینویسم تاخالی شوم،گرسودی نداردجزتلف کردن وقت:(

ما آدمها دو سبد با خودمون داریم...
یکی جلومون آویزونه، یکی هم پشتمون.
نکات مثبت و خوبی هامونو میندازیم تو سبد جلویی، عیبهامونو تو سبد پشتی.
وقتی تو مسیر زندگی داریم راه میریم، فقط دو چیزو می‌بینیم:
خوبیهای خودمون و عیبهای نفر جلویی.

"پائولو کوئیلو"

مطالب مهم
آخرین مطالب

سلاااممم

»ازتون بخاطرسرنزدن به وبهاتون عذرمیخوام

ان شاالله توعروسیاتون جبران میکنم«

۱-نظرتون درباره دزدچیه

۲-دزدی روکارخوب میدونیدیابد

۳-شماچطوربایک دزدتوروزروشن برخوردمیکنید

۴-میخواهیددولت بادزدهای پول های کلان
که همون حقوق های بی دلیلند

چجوری برخوردکند؟


۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۳۴
علی آقا:)

ازمرگ چقدرمیترسید؟؟؟

۱۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۱۹
علی آقا:)

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن

به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی

حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید

وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون

توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید

کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب

کردید

دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره

که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم

داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندی کشورند:)

۱۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۵۳
علی آقا:)
شمادوست عزیزازخواندن
حاج آقا(حجت الاسلام والمسلمین)
چه تصویری درذهنتون میرسه
اونوتوپستای این پست بنویسیدش؟
وازشون دفاع وانتقادکنید؟
خودشون میگندعیب های مارابیشتربگیدتاپیشرفت کنیم
نه خوبی هامونوتافکرکنیم همه چی دونیم؟
۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۰۴
علی آقا:)

سلامم

تواین چالش میخوام هرکس یک سالی رابه انتخاب خودش برگزینه

واون روسال تولدخودش حساب کنه وبگه چندسالشه

وجالبترش ،نحوه محاسبش روحتمتااًذکرکنید:))

استارت اولی سال تولدخودم

1374

1396-1374=22

17/05/1396تا13/4/1374

الان دقیق22سال و1ماه وچهارروزمه:)
خداحفظم کنه:))
۷ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۱۸:۳۶
علی آقا:)
امریکا،برای روحانی،مادرتحریم هارامصوب کرد

مادرتحریم هاا،باشروع دولت دوازدهم تحولی نودرشروع دولت دوازدهم
*************
آخه تومجلس وسلفی،عجب حرکت جلفی

بعضی نمایندگان،مجلس با موگرینی خیرسرش نماینده ایتالیاست،عکس سلفی گرفتند
موگرینی،خانم است ونمایندگان بااینکارشون عکس سلفی
بانامحرم راازادکردند
دخترها،برای هم سلفیشوباپسران درهرجاآماده کنید

متاسفم برای نمایندگان مملکتی که برای چاپلوسی،محرم ونامحرم نمیشناسند:(

۱۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۱۱
علی آقا:)